Visie & Beleidsplein

Tussen nieuwe heldinnen, voetbalbabes en lerende amateurs

Elling, A., Peeters, R., & Stentler, L. (2017). Tussen nieuwe heldinnen, voetbalbabes en lerende amateurs. In M. Prange, Vrouwenvoetbal in Nederland (pp. 209-236)

In dit hoofdstuk doen de auteurs verslag van ontwikkelingen in de berichtgeving over vrouwenvoetbal in de traditionele sportmedia (tv, kranten) over de periode 1995-2015, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. In hoeverre nam de media-aandacht voor vrouwenvoetbal toe en in hoeverre is de berichtgeving inhoudelijk veranderd? In deze periode ontwikkelde zich niet alleen het vrouwenvoetbal, maar veranderde ook het (sport)medialandschap sterk en snel, met de intrede van digitale en sociale media. De onderzoekers vragen zich af in hoeverre nieuwe media het vrouwenvoetbal compenserende betekenissen bieden voor de beperkte berichtgeving in traditionele media. de centrale vraag in dit hoofdstuk luidt: welke veranderingen vonden plaats in de mediaberichtgeving over vrouwenvoetbal van 1995-2015 en wat is de betekenis hiervan in relatie tot ontwikkelingen als professionalisering en commercialisering van het vrouwenvoetbal en tot bredere emancipatie in de samenleving?

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Agnes Elling
Rens Peeters
Leonne Stentler

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

emancipatie
media
meisjes
voetbal
vrouwen