Visie & Beleidsplein

Verbonden uit liefde voor de sport

kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van wedstrijdkickboksen onder de jeugdleden (12-16 jaar) en jeugdtrainers van kickboksschool The Colosseum in Utrecht

Berg, T. van den (2017). Verbonden uit liefde voor de sport: kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van wedstrijdkickboksen onder de jeugdleden (12-16 jaar) en jeugdtrainers van kickboksschool The Colosseum in Utrecht. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Van vechtsport wordt gedacht dat het kinderen kan ondersteunen in hun ontwikkeling. Er is echter nog weinig bekend over de waarde van wedstrijdvechtsport voor jongeren. In dit onderzoek is gekeken naar de betekenis van wedstrijdkickboksen voor de jongeren en jeugdtrainers bij kickboksschool The Colosseum in Utrecht. Door middel van participatieve observaties en open interviews met de jongeren en trainers zijn data verzameld en kwalitatief geanalyseerd. Aan de hand van het analysekader van Kooijmans (2016) is gekeken naar de ervaren invloed van wedstrijdkickboksen op de emotiehuishouding (succeservaringen en faalervaringen), aspiratiehuishouding (zelfeffectiviteit), impressiehuishouding (normen, waarden en identiteit) en de relatiehuishouding (sociale binding en betekenisvolle relaties). De belangrijkste bevinding is dat hoewel de trainers handelden uit sportspecifieke en prestatiegerichte doelstellingen, zij daardoor bijdroegen aan de sociale binding en relaties die de jongeren opbouwden. Deze bevindingen impliceren dat er kansen in de wedstrijdsport liggen om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Verbonden uit liefde voor de sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tara van den Berg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
jongeren
sociale cohesie
vecht- en verdedigingssporten