Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen in Gouda 2022

(2017). Sport en bewegen in Gouda 2022. Gouda: Gemeente Gouda.

In aansluiting op de modellen die door de Vereniging van Sport en Gemeenten worden gehanteerd, kiest de gemeente Gouda voor het opwaarderen van het sportstimuleringsmodel (tot dusver leidend in het Goudse sport- en beweegbeleid) tot het sociaal ontwikkelingsmodel. Met de keuze voor het sociaal ontwikkelingsmodel wordt de komende jaren meer ingezet op thema’s als sociale cohesie, burger- en sportparticipatie en maatschappelijke verbondenheid. 

Speerpunten van sport- en beweegbeleid voor de komende jaren:

  1. Sport en bewegen in het sociaal domein
  2. Toekomstbestendig voorzieningenaanbod
  3. Vitale sportverenigingen
  4. Verdere verzakelijking rolverdeling gemeente en Sportbedrijf • Gouda. 

Uitgever(s): Gemeente Gouda,

Download(s)

Sport en bewegen in Gouda 2022

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid