Visie & Beleidsplein

Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk

Overtoom, S., & Collard, D.C.M. (2017). Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Harderwijk is sinds januari 2014 JOGG-gemeente. Met vijf andere gemeenten in de regio Noord-Veluwe (Elburg, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek en Putten) willen zij zich gezamenlijk sterk maken voor een gezonde en actieve leefstijl van jeugd en jongeren met behulp van de JOGG-aanpak. Er is een regionaal plan van aanpak ontwikkeld in de regio Noord-Veluwe, waarin de gemeenten gezamenlijke doelen hebben geformuleerd. Deze doelstellingen zijn ook regionaal geƫvalueerd. Lokaal zijn in het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht verschillende activiteiten ondernomen. Om inzicht te geven in de lokale activiteiten en prestaties van JOGG-Harderwijk, is een tussenevaluatie uitgevoerd op lokaal niveau. De resultaten staan beschreven in deze rapportage. Deze tussentijdse evaluatie is een terugkoppeling ten behoeve van eventuele bijsturing van het beleid. Het doel is om inzicht te verkrijgen in wat lokaal in de gemeente Harderwijk in de afgelopen drie jaar is gebeurd (2014-2016) waarin JOGG is ingezet. Er is gekeken naar de inzet van middelen, uitvoering van activiteiten en behalen van prestaties. Ook worden aanbevelingen voor de komende JOGG-periode (2017-2019) gedaan.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Suzanna Overtoom
Dorine Collard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Jongeren Op Gezond Gewicht (project)
evaluatie
gemeentelijk beleid
gemeenten
jeugd
jongeren
kinderen
lichaamsgewicht
sportbeleid