Visie & Beleidsplein

Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Zeist

Overtoom, S., & Collard, D.C.M. (2017). Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Zeist. Utrecht: Mulier Instituut.

In 2015 heeft de gemeente Zeist een nieuwe sport- en beweegvisie (2015-2020) ontwikkeld dat als centrale ambitie en naam heeft: ‘Sport zet Zeist in beweging’. Binnen het sportbeleid staan vier thema’s centraal: sport- en beweegstimulering; maatschappelijke rol van sport; accommodaties; en organisatie. De hoofddoelgroepen van het sportbeleid zijn inactieve mensen. Daarnaast is het streven dat sport onder de gehele bevolking van de gemeente Zeist meer wordt beoefend. Op basis van de sportvisie is een uitvoeringsprogramma geschreven, genaamd ‘Uitvoeringsprogramma Sport- en beweegvisie Zeist 2016-2020’. Hierin staat beschreven hoe de uitvoer van de visie tot stand wordt gebracht, wat het resultaat is, welke partijen daarbij betrokken worden en wanneer speerpunten worden gerealiseerd. De gemeente Zeist is nu een jaar bezig met de uitvoering van het nieuwe sportbeleid en wil met behulp van een tussentijdse evaluatie laten zien wat het afgelopen jaar is gebeurd op het terrein van sportdeelname en sportaccommodaties. Het doel van deze tussentijdse evaluatie is om een overzicht te geven van de middelen, activiteiten en prestaties binnen het sportbeleid in de gemeente. Inzicht geven in middelen (H2), activiteiten en prestaties (H3) zijn de eerste stappen in de evaluatie van sportbeleid volgens het MAPE-model (zie bijlage 2). Ook worden aanbevelingen gedaan voor de uitvoering van het sportbeleid in de komende jaren (H4).  

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Zeist

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Suzanna Overtoom
Dorine Collard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

evaluatie
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid