Visie & Beleidsplein

Financiën sportverenigingen

factsheet 2017/6

Maat, K. van der, & Kalmthout, J. van (2017). Financiën sportverenigingen: factsheet 2017/6. Utrecht: Mulier Instituut.

De financiën vormen een belangrijk onderdeel van een sportvereniging en vragen steeds meer aandacht. Wat is de stand van zaken anno 2016? In de winter van 2016 zijn 2.141 verenigingen uit het Verenigingspanel bevraagd over hun financiële positie. In totaal werkten 516 verenigingen mee (24% respons). Twee derde van de clubs maakt zich weinig zorgen over de financiële toekomst. Contributies blijven de belangrijkste inkomstenbron. Voor een derde van de clubs worden financiële acties belangrijker. De clubs die zich (ernstig) zorgen maken, hebben vaker de contributie met meer dan index verhoogd en vinden financiële acties erg belangrijk omdat de mogelijkheden uit bijvoorbeeld kantine-opbrengsten en andere activiteiten op de (eigen) accommodatie voor hen gering zijn.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Financiën sportverenigingen : factsheet 2017/6

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karin van der Maat
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

contributie
factsheets
financieel beleid
financiering
sportverenigingen