Visie & Beleidsplein

Het verzelfstandigen van binnensportaccommodaties

een onderzoek naar de invloed van de vorm van verzelfstandiging van binnensportaccommodaties op gemeenten

Lange, R. de (2017). Het verzelfstandigen van binnensportaccommodaties: een onderzoek naar de invloed van de vorm van verzelfstandiging van binnensportaccommodaties op gemeenten. Nijmegen: Radboud Universiteit.

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de kenmerken en motieven van gemeenten die kiezen voor een vorm van verzelfstandiging van binnensportaccommodaties. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de vorm van verzelfstandiging van binnensportaccommodaties veranderingen kan verklaren in de uitgaven van gemeenten aan sport, in de tarieven die sportverenigingen betalen voor het gebruikmaken van de binnensportaccommodaties en in de mate waarin gemeenten betrokken blijven bij de binnensportaccommodaties. Het onderzoek is verricht door middel van kwalitatief onderzoek.

Uitgever(s): Radboud Universiteit,

Download(s)

Het verzelfstandigen van binnensportaccommodaties : een onderzoek naar de invloed van de vorm van verzelfstandiging van binnensportaccommodaties op gemeenten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Robin de Lange

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
exploitatie
financieel beleid
gemeenten
privatisering
scripties
sportverenigingen