Visie & Beleidsplein

Bunnik in beweging

sport- en beweegvisie gemeente Bunnik

(2017). Bunnik in beweging: sport- en beweegvisie gemeente Bunnik. Bunnik: Gemeente Bunnik.

Waar het voorgaande sportbeleid meer was gericht op de fysieke kant voor sport (beheer en exploitatie van sportaccommodaties, tarieven en eigenaarschap), richt deze visie zich met name op de wijze waarop de gemeente sport en bewegen positioneert binnen het sociaal domein. Dit sluit aan bij het voornemen uit de Collegeagenda 2014-2018 ‘Binden & Bewegen‘ om sport en bewegen meer te verbinden met het sociaal domein in bredere zin.

Uitgever(s): Gemeente Bunnik,

Download(s)

Bunnik in beweging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
lokaal beleid
sportbeleid