Visie & Beleidsplein

Gelderse sportmonitor 2015

Niks, A.H., & Nijland, I. (2016). Gelderse sportmonitor 2015. Arnhem: Gelderse Sport Federatie (GSF).

De Gelderse Sportmonitor, een tweejaarlijks leefstijlonderzoek onder de bevolking van Gelderland, is in 2015 voor de derde keer uitgevoerd. Door middel van dit onderzoek wil de provincie Gelderland achterhalen wat het sport- en beweeggedrag en de leefstijl van haar inwoners is. In samenwerking met 37 gemeenten heeft de Gelderse Sport Federatie het onderzoek uitgevoerd. In totaal hebben ruim 8.700 inwoners, tussen de 18 en de 65 jaar, aan het onderzoek deelgenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat 76 procent van de Gelderlanders voldoet aan de RSO-norm. Dit percentage is over de afgelopen vijf jaar gelijk gebleven en een stuk hoger dan het gemiddelde percentage in Nederland (67%). Van de groep Gelderse RSO-sporters sport 81procent zelfs één keer per week of vaker. In de afgelopen vijf jaar is een stijging te zien geweest van het aantal mensen in Gelderland dat voldoende intensief beweegt (fitnorm) van 36 naar 40 procent. Daarentegen is het aantal mensen dat genoeg matig intensieve beweging heeft (NNGB), gedaald van 56 naar 51 procent. Gecombineerd levert dit een kleine daling op van het aantal Gelderlanders dat voldoet aan de combinorm (van 67% naar 65%) en dus voldoende beweegt.

Uitgever(s): Gelderse Sport Federatie (GSF),

Download(s)

Gelderse sportmonitor 2015

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arianne Niks
Iris Nijland

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beweegrichtlijn
Gelderland
combinorm
fitnorm
leefstijl
lichaamsbeweging
provincies
sportbeoefening