Visie & Beleidsplein

Wij! & sport

onderzoeksopdracht naar de effecten, randvoorwaarden, en methodieken van sport binnen de trajecten 'Werkinleving voor jongeren (WIJ!)'

Theeboom, M., Truyens, J., Commers, T., & Nols, Z. (2017). Wij! & sport: onderzoeksopdracht naar de effecten, randvoorwaarden, en methodieken van sport binnen de trajecten 'Werkinleving voor jongeren (WIJ!)'. Brussel: Vrije Universiteit Brussel - Onderzoeksgroep Sport & Society.

Dit onderzoek gaat na in welke mate sport als een actie binnen de WIJ!-trajecten bijdraagt aan het versterken van de arbeidsgerichte competenties en attitudes via het sporten of via andere rollen/taken in de sportcontext, aan het bevorderen van een gezonde en fitte levensstijl en aan het ontwikkelen van een transversaal netwerk van partners tussen tewerkstellings-, sport- of vrijetijdsactoren.

Een WIJ!-traject richt zich op ongekwalificeerde jongeren tussen 18 en 25 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jongeren komen in dit traject terecht na een toeleiding vanuit VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) of na vindplaatsgerichte acties van een promotor van het WIJ!-project. Een traject duurt 12 maanden en kan worden verlengd tot 18 maanden. De bedoeling is dat men jongeren tijdens deze periode extra kansen en handvaten biedt om de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Concreet doet men dit door middel van twee fases in het traject. Een eerste fase bestaat uit een oriëntering gericht op een actieplan als eindresultaat. Bedoeling is dat jongeren tijdens deze fase enerzijds zicht krijgen op hun competenties, mogelijkheden en belemmeringen tot de arbeidsmarkt. Anderzijds doen ze tijdens deze fase ook kennis op over de arbeidsmarkt. Uiteindelijk mondt deze oriëntatiefase uit in een afwerkt actieplan op maat van de jongere. Hierin formuleren de jongeren afspraken met doelstellingen, initiatieven en oplossingswijzen naar opleiding en tewerkstelling toe. Het is dan ook dit actieplan dat de basis vormt voor de verdere begeleiding of begeleidingsfase. Deze fase kan onder meer de vorm aannemen van collectieve arbeidsmarktgerichte projectdagen, individuele begeleidingssessies, stages, kortere opleiding, sollicitatiebemiddeling, groepstrainingen en werkplekleren. Doel van het hele traject is de uitstroom naar duurzaam werk of een kwalificerende opleiding (namelijk een beroepsopleiding of het onderwijs). Uiteindelijk krijgen zo, verspreid over drie jaar, 6242 jongeren een intensief traject naar werk aangeboden. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat jongeren vaak al eerder uitstromen naar werk of omwille van een andere reden uitvallen uit het programma.

In dit WIJ!-project kreeg ook sport een plaats op basis van een pilootproject gelanceerd door de Minister van Sport. Vijf uitvoerders, verspreid over 12 RESOC percelen in Vlaanderen, nemen sport mee als wezenlijk onderdeel van een werkinlevingstraject voor jongeren. Hieronder volgt een kort overzicht van hoe een WIJ!-traject opgebouwd is bij de verschillende uitvoerders die de sportcomponent integreren in hun acties.

Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel - Onderzoeksgroep Sport & Society,

Download(s)

Wij! & sport : onderzoeksopdracht naar de effecten, randvoorwaarden, en methodieken van sport binnen de trajecten 'Werkinleving voor jongeren (WIJ!)'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marc Theeboom
Jasper Truyens
Tessa Commers
Zeno Nols

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeidsre-integratie
jongeren