Visie & Beleidsplein

Naar een duurzaam Nederland

energieneutraal, klimaatbestendig en circulair

(2017). Naar een duurzaam Nederland: energieneutraal, klimaatbestendig en circulair. Den Haag: Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Dit gezamenlijke voorstel van gemeenten, provincies en waterschappen voor de kabinetsformatie 2017 is een investeringsagenda voor de ruimtelijk-fysieke pijlers van een duurzaam Nederland: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire economie. Met deze investeringsagenda geven gemeenten, provincies en waterschappen aan hoe zij, elk vanuit hun eigen rol, gezamenlijk bijdragen aan deze urgente opgaven, en daar per jaar 28 miljard euro voor inzetten. Wij vragen de rijksoverheid om zich met ons aan de aanpak van deze opgaven te committeren. Onze bijdrage kunnen wij effectiever leveren als het Rijk ons daarbij gericht faciliteert en verantwoordelijkheid neemt voor (inter)nationale opgaven. Deze agenda is daarmee een uitnodiging aan het Rijk, bedrijven en andere maatschappelijke partners om de gezamenlijk inzet te versterken. Gemeenten, provincies en waterschappen pakken de handschoen op. Voorliggende investeringsagenda bestaat uit een voorstel voor passages in het regeerakkoord, vervolgens een toelichting hierop en in de bijlage verdere concretisering.

Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen,

Download(s)

Naar een duurzaam Nederland, investeringsagenda kabinetsformatie 2017

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

duurzaamheid
energie
gemeenten
klimaat
politiek
provincies
rijksoverheid
samenwerking