Visie & Beleidsplein

Zwembaden en klimaatneutraal ondernemen

uitkomsten van de enquête

(2017). Zwembaden en klimaatneutraal ondernemen: uitkomsten van de enquête. Den Haag: Vereniging Sport en Gemeenten.

Vereniging Sport en Gemeenten en Stimular verwachten dat het gunstig is voor zwembaden als ze nu al voorsorteren op klimaatneutraal ondernemen. Dat sluit ook aan op de klimaatdoelen van gemeenten en het rijk. Daarom onderzochten ze via een enquête hoe betrokken zwembaden zijn bij klimaatneutraal ondernemen. In de enquête werd ook gevraagd naar de grootste voordelen en belemmeringen van CO2-reductie voor zwembaden en welke CO2-reducerende maatregelen zwembaden al hebben genomen en zouden willen nemen.

 

Klimaatneutraal zit tussen de oren maar vertaalt nog lang niet altijd in handelen

De resultaten van de enquête zijn samengevat in een artikel. Een paar belangrijke conclusies zijn:

  • iedereen kent het begrip klimaatneutraal; driekwart weet ook dat gemeenten hebben afgesproken dat in 2050 het maatschappelijk vastgoed bijna klimaatneutraal (CO2-uitstoot 95% lager) moet zijn;
  • slechts een kwart van de deelnemers monitort zijn CO2-uitstoot;
  • energie-/klimaatafspraken tussen zwembaden en gemeenten gaan meestal over maatregelen. Slechts enkelen hebben kwantitatieve afspraken over de jaarlijkse CO2-uitstoot van het zwembad;
  • klimaatneutraal ondernemen zal een grote vlucht nemen als klimaatmaatregelen geld mogen kosten en/of zich sneller terugverdienen. De lange terugverdientijd en benodigde investeringen vindt men de belangrijkste belemmeringen om klimaatneutraal te gaan ondernemen;
  • veel zwembaden zien nog wel (veel) mogelijkheden om energiebesparing te realiseren maar hebben geen beeld van in hoeverre ze daarmee CO2-neutraal kunnen worden. 

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten, Stichting Stimular,

Download(s)

Zwembaden en klimaatneutraal ondernemen, uitkomsten van de enquête

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

duurzaamheid
energie
gemeenten
klimaat
maatschappelijk verantwoord ondernemen
zwembaden