Visie & Beleidsplein

Sportuitgaven van gemeenten

een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016)

Dool, R. van den, & Hoekman, R. (2017). Sportuitgaven van gemeenten: een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016). Utrecht: Mulier Instituut.

In de zomer van 2015 heeft het Mulier Instituut een eerste rapport over de gemeentelijke sportuitgaven gepubliceerd (Hoekman & Van den Dool, 2015). Dit is het tweede rapport hierover en heeft betrekking op de periode 2010-2016. De jaren 2010-2015 betreffen de jaarrekeningen van de gemeenten en 2016 gaat over de begroting. Het onderzoek heeft als doel om een gedetailleerd overzicht te geven van de ontwikkeling van de gemeentelijke uitgaven aan sport voor de periode 2010-2016 en de implicaties van deze ontwikkeling voor de sportsector. Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Welke ontwikkelingen bestaan in de uitgaven aan sport in de periode 2010-2016?
  2. Welke verschillen bestaan tussen gemeenten?
  3. Wat zijn de implicaties voor de sportsector van de ontwikkelingen in de gemeentelijke uitgaven aan sport?
  4. In hoeverre komt het beeld van de ambtenaren over de ontwikkeling van het sportbudget overeen met de ontwikkeling van het gemeentelijk sportbudget op basis van de IV3-staten?
  5. In hoeverre wijkt het gerealiseerde sportbudget af van het begrote sportbudget en wat zijn daar de verklaringen voor?

De (netto) uitgaven zijn van 2014 op 2015 bijna 1 procent afgenomen tot 1,21 miljard euro. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de onderzoekers een afname van de uitgaven vaststellen. Eerder was er elk jaar een (bescheiden) groei. In een tijd van bezuinigingen bij de gemeenten is het sportaandeel in de uitgaven sinds 2010 enigszins gegroeid. Voor 2015 ligt het aandeel op 1,9 procent van de gemeentelijke uitgaven. Ten opzichte van andere vrijetijdsuitgaven door gemeenten (cultuur, recreatie etc.) groeit het aandeel sportuitgaven hierbinnen sinds 2010 constant.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sportuitgaven van gemeenten : een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
financiering
gemeentelijk beleid
gemeenten
sport (algemeen)
sportbeleid