Visie & Beleidsplein

Monitor lokaal sportbeleid 2016

faciliteren, activeren en inspireren

Hoekman, R., & Maat, K. van der (2017). Monitor lokaal sportbeleid 2016: faciliteren, activeren en inspireren. Utrecht: Mulier Instituut.

Het gemis van een monitor voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid is voor het Mulier Instituut aanleiding geweest om samen met Vereniging Sport en Gemeenten een Monitor Lokaal Sportbeleid te ontwikkelen, waarbij de focus ligt op sport- en beweegbeleid. Bij het ontwikkelen van de Monitor Lokaal Sportbeleid is het visiedocument Nederland Sportland (VSG, 2010) als vertrekpunt gebruikt. In dit visiedocument worden verschillende modellen voor lokaal sportbeleid gepresenteerd, waarbij beleid rondom sportaccommodaties en sportstimulering als centrale (basis) elementen van lokaal sportbeleid worden beschouwd. Verder is bij het vormgeven van de monitor aandacht voor de afzonderlijke fasen van de beleidscyclus, zodat de opgedane kennis verder reikt dan alleen de inhoud van het beleid. De hiervoor besproken opzet heeft in een vragenlijst met 45 vragen geresulteerd die jaarlijks of tweejaarlijks kan worden afgenomen om een totaalbeeld te geven van het gemeentelijke sport- en beweegbeleid en ontwikkelingen die zich daarin voordoen. Alles overziend constateren de onderzoekers dat het sportbeleid veelal in samenwerking met andere beleidsafdelingen en in interactie met het lokale speelveld wordt ontwikkeld. Het sportbeleid is mede daardoor nadrukkelijk breder dan sport alleen. Het gaat om sporten, bewegen en sportieve recreatie en niet alleen om sportaccommodaties, maar ook om sportief en recreatief gebruik van de openbare ruimte. Faciliteren, activeren en inspireren zijn de centrale begrippen van het hedendaagse sportbeleid. Daarbij staat het bevorderen van gezondheid bovenaan, en klinkt de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen sterk door in de doelstellingen en centrale beleidsthema’s. Bij de beleidsuitvoering gaat het echter vooral om het voorzien in sportaccommodaties en het ondersteunen van sportverenigingen. In hoeverre het sportbeleid daadwerkelijk de maatschappelijke betekenis heeft die wordt voorgestaan, valt te bezien.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor lokaal sportbeleid 2016 : faciliteren, activeren en inspireren

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Karin van der Maat

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
monitors
sportbeleid