Visie & Beleidsplein

Wat is de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen?

Ecorys (2017). Wat is de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen?. Rotterdam: Ecorys.

Deze brochure geeft een samenvatting van het rapport ‘de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen’. Het geeft een indicatie van de baten en lasten indien een (gemiddelde) Nederlander duurzaam gaat sporten en bewegen.

Sport en bewegen kan leiden tot diverse positieve (maar soms ook negatieve) effecten. De economische waarde van die effecten is echter veelal onbekend.

Deze informatie kan een rol spelen bij het besluit om al dan niet te investeren in sport en bewegen en het onderbouwen van beleid. Ook biedt het handvatten bij het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses voor projecten gericht op het stimuleren van sporten en bewegen.

In dit stuk worden eerst de kosten en baten van sporten en bewegen geschetst. Vervolgens gaan we na wie hier eigenlijk van profiteert. Tenslotte maken we met een voorbeeld en een aantal kanttekeningen duidelijk hoe je de resultaten interpreteert.

Op basis van de bevindingen uit het rapport is ook een factsheet gemaakt: 'Wat levert sport en bewegen op?'.

Uitgever(s): Ecorys,

Download(s)

Wat is de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ecorys

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectmeting
gemeentelijk beleid
investeringen
kosten-batenanalyse
literatuuronderzoek
sportbeleid