Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Houten

onderzoek naar de behoefte aan binnen- en buitensportvoorzieningen in de periode 2015, 2020 en 2030

Romijn, D. (2016). Ruimte voor sport in Houten: onderzoek naar de behoefte aan binnen- en buitensportvoorzieningen in de periode 2015, 2020 en 2030. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte in beeld voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, korfbal, atletiek, tennis en honk- en softbal) en de binnensport in de gemeente Houten. De gemeente Houten wil in 2016 beschikken over inzicht in de behoefte aan gemeentelijke sportaccommodaties voor nu en in de toekomst. Dit ruimteonderzoek moet bijdragen aan het nemen van gefundeerde besluiten over de herziening van het sport(accommodatie)beleid van de gemeente Houten. De gemeente Houten wenst daarom, en gegeven de bevolkingsontwikkeling en de ontwikkelingen in het sportlandschap, inzicht te verkrijgen in capaciteit en behoefte aan sportaccommodaties in de toekomst. Met de prognoses die in dit onderzoek naar voren komen, kan door de gemeente een juiste inschatting worden gemaakt welke investeringen op korte en lange termijn op het gebied van sport nodig zijn en wat een meest optimale en toekomstbestendige configuratie van sportaccommodaties is. Er wordt in dit onderzoek daar waar relevant teruggegrepen op de uitkomsten van het ruimteonderzoek in 2008. Daarbij wordt bekeken wat in de tussenliggende periode is gerealiseerd en in hoeverre de prognoses uit 2008 overeenkomen met de werkelijke situatie op het moment.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Houten : onderzoek naar de behoefte aan binnen- en buitensportvoorzieningen in de periode 2015, 2020 en 2030

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur