Visie & Beleidsplein

Ruimte voor binnensport in Maassluis

ruimtelijke behoefte en spreiding van binnensportaccommodaties in Maassluis

Romijn, D. (2016). Ruimte voor binnensport in Maassluis: ruimtelijke behoefte en spreiding van binnensportaccommodaties in Maassluis. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze rapportage staat de volgende onderzoeksvraag centraal: wat is de ontwikkeling van de behoefte aan binnensportaccommodaties (sporthallen/sportzalen/gymzalen) in Maassluis, tegen de achtergrond van demografische ontwikkelingen en trends in de sport, voor de komende 15 jaar, en in hoeverre sluit dit aan op het aanbod van binnensportruimte (omvang, locatie en functionaliteit)? Met de prognoses die in dit onderzoek naar voren komen kan door de gemeente een juiste inschatting worden gemaakt welke investeringen op korte en lange termijn nodig zijn en wat een meest optimale en toekomstbestendige configuratie van binnensportaccommodaties voor de gemeente Maassluis is.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor binnensport in Maassluis : ruimtelijke behoefte en spreiding van binnensportaccommodaties in Maassluis

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
gemeentelijk beleid
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur
toekomst