Visie & Beleidsplein

Sportmanifest 2018-2022

(2017). Sportmanifest 2018-2022. Tilburg: Tilburgse sportraad.

Elke vier jaar willen wij een Sportmanifest uitbrengen, waarin wij aanbevelingen doen om sportbeoefening en sportbeleving in Tilburg nóg beter en succesvoller te maken. Net als deze eerste keer zullen wij dat telkens doen in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen van de gemeenteraad. Wij willen daarmee de politieke partijen inspireren bij het maken van hun partijprogramma’s, en hopen natuurlijk ook zo veel mogelijk van onze aanbevelingen terug te zien in het coalitieakkoord dat na de verkiezingen tot stand gaat komen. Maar de gemeentepolitiek is niet de enige geadresseerde tot wie dit Sportmanifest 2018-2022 zich richt.

Bij de voorbereiding ervan, in een bijeenkomst met mensen uit alle sectoren van de Tilburgse sportwereld, hebben wij nadrukkelijk ook onszelf een spiegel voorgehouden. Met sommige van de aanbevelingen in dit manifest zal de Tilburgse sport dan ook allereerst zélf aan de slag moeten. Het Sportmanifest is daarmee niet alleen een uitnodiging aan de gemeentepolitiek en aan maatschappelijke organisaties in onze omgeving om voor de Tilburgse sport in actie te komen, maar ook richtinggevend voor de beleidsagenda van de Tilburgse sport zelf en voor het eigen werkplan van de TSR voor de komende jaren.

Dit alles om ervoor te zorgen dat sport en bewegen in Tilburg de aandacht krijgen die zij verdienen, op weg naar een optimaal sportklimaat voor alle Tilburgers!

Uitgever(s): Tilburgse sportraad,

Download(s)

Sportmanifest 2018 - 2022, Tilburge Sportraad

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesport
gemeentelijk beleid
politiek
sportraden