Visie & Beleidsplein

Gezond verstand

publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg

Faasse, P., & Koens, L. (2017). Gezond verstand: publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg. Den Haag: Rathenau Instituut.

Door de decentralisaties in de zorg verandert zowel de taakverdeling tussen overheidsorganen als de kennisbehoefte van de professional. In dit rapport stellen de onderzoekers de volgende vragen:

  1. Wat betekenen deze verschuivingen voor de rol en positie van de publieke kennisorganisaties?
  2. Wat betekenen ze voor het publieke belang dat deze organisaties borgen?

Om deze vragen te beantwoorden is gekeken naar vier publieke kennisorganisaties op het gebied van gezondheid: het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), het Trimbos-instituut (kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg) en Vilans (Kenniscentrum voor langdurende zorg). Op basis van de observaties over de gevolgen van de decentralisaties en de veranderende kennisbehoefte bij professionals voor de publieke kennisorganisaties, stellen de onderzoekers het volgende vast

  1. Positie en rol van publieke kennisorganisaties worden onduidelijk.
  2. Hierdoor staat de publieke kennisopbouw op het gebied van de volksgezondheid onder druk.

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de volksgezondheid en de daarvoor noodzakelijke kennisbasis. Om de publieke kennisopbouw te borgen worden drie aanbevelingen aan VWS gedaan:

  1. Stel doelen met betrekking tot de opbouw van een gedeelde kennisbasis op het gebied van gezondheid.
  2. Houd rekening met publieke kennisorganisaties en neem maatregelen om tot een gedeelde kennisbasis te komen.
  3. Monitor en evalueer de gedeelde kennisbasis op systeemniveau; wordt de juiste kennis ontwikkeld voor de nieuwe zorg waarin de patiënt centraal staat?

Uitgever(s): Rathenau Instituut,

Download(s)

Gezond verstand : publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Patricia Faasse
Lionne Koens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

deskundigheidsbevordering
gezondheidszorg
kennisinstituten
kennismanagement
kennisoverdracht