Visie & Beleidsplein

Sportiviteit wint altijd

Utrechtse sportverenigingen werken samen aan het bevorderen van het plezier op en om de velden

(2012). Sportiviteit wint altijd: Utrechtse sportverenigingen werken samen aan het bevorderen van het plezier op en om de velden. Utrecht: Vereniging Sport Utrecht.

Vanuit het convenant Utrecht Onderweg naar 2016 werken de 33 Utrechtse verenigingen samen aan:

  1. Meer vitale verenigingen
  2. Meer sportiviteit en respect op en om de velden
  3. Meer maatschappelijk betrokken verenigingen

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 29 november 2011 spraken de 26 aanwezige verenigingen af om gezamenlijk meer aandacht te besteden aan het bevorderen van het plezier op en om de velden. Er werd besloten om één persoon per vereniging af te vaardigen voor de ‘Utrechtse werkgroep Sportiviteit en Respect’.

Op 4 maart 2012 kwam deze werkgroep, met 23 verenigingen, samen. Er werd gesproken over doelstellingen en activiteiten ter bevordering van het plezier op en om de Utrechtse voetbalvelden. Veel goede en creatieve ideeën kwamen ter tafel. Daarnaast leerden de aanwezigen veel van elkaars ideeën, ervaringen en tips. 

Een afspraak die meteen door alle aanwezigen gemaakt werd, is dat de verenigingen er voor zorgen dat alle spelers elkaar en de tegenstander voor en na de wedstrijd de hand schudden. Daar is op 10 april 2012 een memo over gestuurd naar alle bestuurders.

Om er voor te zorgen dat ook de andere goede ideeën van de aanwezigen tot concrete actie leiden, richten wij een kleine werkgroep op, die deze ideeën uitwerken. De werkgroep bestaat uit: EDO Utrecht, Sporting ’70, VVU Ardahanspor en de projectleider van het Utrechts Totaalvoetbalplan.

Deze werkgroep beschrijft per doelgroep één of meerdere projecten voor seizoen 2012-2013, die bijdragen aan het plezier op en om de velden. De doelgroepen zijn: bestuurders, scheidsrechters, spelers, trainers/coaches en ouders/toeschouwers.

Uitgever(s): Vereniging Sport Utrecht, Gemeente Utrecht, KNVB,

Download(s)

Sportiviteit wint altijd

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Sportiviteit & respect (project)
Veilig Sportklimaat
gemeentelijk beleid
samenwerking
sportverenigingen