Visie & Beleidsplein

Sport Toekomstverkenning

een sportiever Nederland

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), & Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2017). Sport Toekomstverkenning: een sportiever Nederland.

In de Sport Toekomstverkenning verkennen het SCP en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de toekomst van sport en bewegen in Nederland. Bij gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030 voor flinke uitdagingen komen te staan. De kans is groot dat top- en breedtesport verder uit elkaar groeien. Nederland wordt mogelijk voorbijgestreefd op ranglijsten en medailleladders; voor de supporters is er dan minder te juichen. Tegelijkertijd brengen technologische ontwikkelingen sportbeleving dichterbij, zoals Virtual en Augmented Reality. Voldoende lichaamsbeweging lijkt in 2030 nog niet vanzelfsprekend. Klassieke sportverenigingen kunnen onder druk komen te staan door minder leden en vrijwilligers. Moderne sportverenigingen bieden kansen voor het bevorderen van sociale participatie en gezondheid. Dat zijn enkele uitkomsten van de Sport Toekomstverkenning ‘Een sportiever Nederland'.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sport (algemeen)
toekomst