Visie & Beleidsplein

Protocol gedragsregels zwembaden

(2010). Protocol gedragsregels zwembaden. Samenwerkende zwembaden Zuid-Holland.

In bijna ieder zwembad is wel sprake van overlast door bezoekers. De ernst van de overlast verschilt, van intimidatie tot geweldpleging. De zwaarte van de incidenten kan ook nog per locatie verschillen. Voor het oplossen van de problemen in zwembaden is nauw contact met de plaatselijke politie een eerste vereiste.

Met de politie moeten vaste afspraken gemaakt worden hoe te reageren op de verschillende ongewenste situaties die kunnen ontstaan in het zwembad. Mensen die zich agressief gedragen jegens het personeel van een zwembad of die medebezoekers van het bad intimideren, kunnen volgens de afspraken, uit het zwembad worden verwijderd. Bij overtreding van de huisregels krijgen, deze personen een toegangsverbod.

Bovendien wisselen zwembaden en politie binnen de regio Haaglanden gegevens uit, zodat personen die uit het ene zwembad verwijderd zijn, ook in de andere zwembaden geweigerd kunnen worden. De politie reageert altijd op dezelfde manier op oproepen betreffende agressie in zwembaden.

Het doel van dit convenant is de veiligheid in en rond het complex zo optimaal mogelijk te maken. Waarbij de toezichthoudende instanties op een eensluidende manier handhaven en elkaar ondersteunen.

Uitgever(s): Samenwerkende zwembaden Zuid-Holland,

Download(s)

Protocol gedragsregels zwembaden - Samenwerkende zwembaden Zuid-Holland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beroepsethiek
gedragsverandering
politie
samenwerkingsverbanden
zwembaden