Visie & Beleidsplein

Boekman 112

trends in kunst en cultuur

kunst en sport

Aart, K. van, Leden, J. van der, Nuchelmans, A., & Haar, M. ter (2017). Boekman 112: trends in kunst en cultuur, kunst en sport.

De wereld van sport en die van kunst en cultuur hebben veel raakvlakken. Beide zijn bijvoorbeeld populaire vrijetijdsbestedingen, zowel passief als actief, en de betrokken organisaties en verenigingen zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers. Daarmee vissen ze in dezelfde vijver. Reden te meer om de krachten te bundelen. Hier is een rol weggelegd voor de verschillende overheden. Op rijksniveau ressorteren sport en cultuur onder verschillende ministeries, wat de samenwerking niet bevordert. Op lokaal niveau raken ze elkaar echter steeds meer, zo blijkt in deze 'Boekman'. De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stuurgroep Sport en Cultuur. Deze stuurgroep is in 2014 in het leven geroepen om de samenwerking tussen sport en cultuur een handje te helpen.

Uitgever(s): Boekmanstichting,

Download(s)

Boekman 112

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kimberly van Aart
Jack van der Leden
André Nuchelmans
Marian ter Haar

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
cultuur
kunst
sport (algemeen)
tijdschriften