Visie & Beleidsplein

Naar een meer samenwerkend sport- en cultuurbeleid

Hendriks, M., & Poel, H. van der (2017, najaar). Naar een meer samenwerkend sport- en cultuurbeleid. Boekman 112 29 (pp. 8-11)

Sinds 2008 is er een concrete samenwerking van de beleidsterreinen sport en cultuur op gang gekomen. Welke ontwikkelingen zijn daaruit voortgekomen en welke kansen liggen er nog?

Uitgever(s): Boekmanstichting,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marielle Hendriks
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
cultuur
sportbeleid