Visie & Beleidsplein

Zin in uithouding

Mont Ventoux of Start to Run?

Vanreusel, B. (2008). Zin in uithouding: Mont Ventoux of Start to Run?. Leuven: Uitgeverij Acco.

Waar vroeger het uithoudingsvermogen tot het alledaagse domein van de arbeid behoorde, zien we nu dat het vermogen tot uithouding, alsook de training ervan, verdrongen is uit de alledaagsheid, en meer dan ooit gecultiveerd wordt in de meer exclusieve domeinen van de topsport, de recreatieve sport en de fitnesscultuur. Deze verschuiving van uithouding als basiskenmerk van de homo faber (de werkende mens) naar het basiskenmerk van de homo ludens (de spelende mens) gebeurde niet bruusk maar eerder in fasen. En de nieuwe zin en inhoud die aan het uithoudingsvermogen gegeven wordt, kan niet altijd rekenen op een positieve weerklank. 'Zin in uithouding' schetst de evolutie van het uithoudingsvermogen in onze maatschappij.

Uitgever(s): Uitgeverij Acco,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bart Vanreusel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

(buiten) spelen
arbeid
breedtesport
cultuur
fitheid
fitness
prestatie
sportsociologie
topsport