Visie & Beleidsplein

Ervaringen van de lokale bevolking tijdens en na het EK Atletiek 2016

Derkinderen, J., & Helsen, K. (2017). Ervaringen van de lokale bevolking tijdens en na het EK Atletiek 2016. Leuven: KU Leuven.

Binnen academische literatuur is de interesse gestegen naar de sociale impact van sportevenementen. Dit onderzoek focust op middelgrote sportevenementen. Inwoners werden aan de hand van vragenlijsten bevraagd naar hun ervaringen wat betreft de sociale impact van het Europese Kampioenschap Atletiek 2016 in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam, zowel tijdens als vier maanden na het evenement. Een factoranalyse, onafhankelijke t-testen en regressie-analyses werden gebruikt om de impact te analyseren. De belangrijkste bevindingen zijn dat inwoners tijdens het EK een goed gevoel ervaarden en dat ze zich niet onveilig voelden. Vier maanden na het EK bleek de sociale impact uit te doven, met de uitzondering van de goed gevoel- en conflict-factor. Inwoners gaven vier maanden na het EK aan toch meer conflicten te hebben ervaren dan tijdens het evenement. In het algemeen dient opgemerkt te worden dat de sociale impact erg laag werd ervaren, met uitzondering van het goede gevoel onder inwoners. Verder bleken inwoners die het EK opwindend, interessant en aantrekkelijk vonden een hogere impact te hebben ervaren. Ook ervaarden inwoners die het EK hadden bijgewoond een hogere betrokkenheid met anderen en de samenleving. Deze bevindingen kunnen enerzijds door organisatoren van sportevenementen worden gebruikt om het algemeen belang van hun evenement aan te tonen. Anderzijds geven ze inzicht in welke stappen ondernomen kunnen worden om positieve impacten te bewerkstelligen. 

Uitgever(s): KU Leuven,

Download(s)

Ervaringen van de lokale bevolking tijdens en na het EK Atletiek 2016

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jorg Derkinderen
Kobe Helsen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

atletiek
maatschappelijke effecten
scripties
sportevenementen