Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking

factsheet

Lindert, C. van, & Berg, L. van den (2022). Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking: factsheet. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze factsheet leest u meer informatie over mensen met een lichamelijke beperking, hun sportdeelname, hoe u hen voor sport en bewegen kan activeren en hoe u deze doelgroep kan bereiken.  

Er zijn factsheets verschenen over sport en bewegen voor mensen met een: auditieve beperking, visuele beperking, chronische aandoening, verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en kinderen met een beperking.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking, factsheet

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Lilian van den Berg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
factsheets
gehandicaptensporten
mensen met een beperking
mensen met een lichamelijke beperking
sportbeoefening
sportstimulering