Visie & Beleidsplein

De andere kant van de medaille

een onderzoek naar de waardering van de aan topsporters geboden voorzieningen

Universiteit Leiden (2017). De andere kant van de medaille: een onderzoek naar de waardering van de aan topsporters geboden voorzieningen. Leiden: Universiteit Leiden.

NOC*NSF biedt sporters een scala aan topsportvoorzieningen aan. Topsporters met een A-status, selectiestatus, HP-status en bondstatus kunnen aanspraak maken op een pakket van voorzieningen dat voor hun specifieke status beschikbaar is gesteld. De voorzieningen zijn bedoeld om topsporters financieel en niet-financieel te ondersteunen, zodat zij voldoende middelen hebben om zich een groot deel van hun tijd, dan wel fulltime, op hun sport te kunnen richten. Omdat sponsorovereenkomsten en voorzieningenpakketten voortdurend aan vernieuwing onderhevig zijn, is het van belang om zicht te houden op de mate waarin topsporters gebruik maken van de verschillende aangeboden voorzieningen en op de waarde die zij aan de voorzieningen hechten. In dit onderzoek, dat plaatsvond op initiatief van Rudmer Heerema, voormalig Tweede Kamerlid en woordvoerder Sport van de VVD-fractie, worden bovenstaande zaken in kaart gebracht. Gepoogd wordt een antwoord te krijgen op de vragen aan welk type ondersteuning topsporters het meest behoefte hebben, over welke vormen van ondersteuning zij tevreden of minder tevreden zijn, en met name op welke vlakken topsportondersteuning vanuit NOC*NSF eventueel tekortschiet. De resultaten kunnen richting geven aan toekomstig beleid waarin de financiële en niet-financiële ondersteuning van topsporters kan worden geoptimaliseerd.  

Uitgever(s): Universiteit Leiden,

Download(s)

De andere kant van de medaille : een onderzoek naar de waardering van de aan topsporters geboden voorzieningen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Universiteit Leiden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsondersteuning
talenten
topsport
topsportbeleid
topsporters
topsportomgeving