Visie & Beleidsplein

In Heerenveen beweegt het

sport- en beweegvisie 2017-2025

(2017). In Heerenveen beweegt het: sport- en beweegvisie 2017-2025. Heerenveen: Gemeente Heerenveen.

De gemeente Heerenveen geeft richting aan deze visie door in te zetten op zes strategische) speerpunten:

  1. Meer Heerenveners in beweging, in het bijzonder jongeren (12 – 18 jaar), volwassenen en ouderen; 
  2. De sport- en beweegdeelname van kwetsbare groepen is toegenomen en verbinding sport met het sociaal domein is geslaagd; 
  3. De buurtsportcoaches zijn de verbindende schakels tussen sportverenigingen, scholen en onze dorpen en wijken, van jong tot oud;
  4. De sportverenigingen zijn vitaal en vervullen een maatschappelijke rol (hoofdstuk 6);
  5. Topsport en breedtesport vinden elkaar en branding Heerenveen als Stad van Sport; 
  6. De sportaccommodaties worden op de meeste efficiënte manier gebruikt 

Uitgever(s): Gemeente Heerenveen,

Download(s)

In Heerenveen beweegt het

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid
visiedocumenten