Visie & Beleidsplein

De kracht van sport 2017-2021

beleidsvisie gemeente Gorinchem

(2016). De kracht van sport 2017-2021: beleidsvisie gemeente Gorinchem. Gorinchem: Gemeente Gorinchem.

‘De kracht van Sport’ is opgebouwd uit 5 pijlers:

  • Bewegend leren
  • Meedoen door Beweging
  • Sportieve ruimte
  • Sterke Spelbepalers
  • Gorcum Sportvesting

Uitgever(s): Gemeente Gorinchem,

Download(s)

De kracht van sport 2017-20122

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid