Visie & Beleidsplein

Toekomstbestendig verenigen in de Achterhoek

de rol van sport en kunst in een krimpregio

Haar, M. ter (2017, najaar). Toekomstbestendig verenigen in de Achterhoek: de rol van sport en kunst in een krimpregio. Boekman 112 29 (pp. 40-44)

Als de bevolking in een regio krimpt, hoe zorg je er dan voor dat sportverenigingen groeien, de toneelvereniging jongeren aantrekt en er genoeg vrijwilligers zijn die het verenigingsleven mogelijk maken? In de Achterhoek zoeken de verenigingen elkaar op om te leren van elkaar en samen te werken. Wat zijn de achtergronden van deze ontwikkeling en wat behelst die samenwerking?

Uitgever(s): Boekmanstichting,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marian ter Haar

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cultuur
krimpgebieden
praktijkervaringen
sociale cohesie
sportverenigingen
verenigingen