Visie & Beleidsplein

Toekomstige ontwikkelingen in overgewicht

inschatting effecten op de volksgezondheid

Bemelmans, W.J.E., Hoogenveen, R.T., & Verschuren, W.M.M. (2004). Toekomstige ontwikkelingen in overgewicht: inschatting effecten op de volksgezondheid. Bilthoven: RIVM.

Op dit moment heeft 36% van de Nederlanders matig overgewicht en 12% heeft ernstig overgewicht oftewel obesitas. Naar verwachting zullen deze percentages in de toekomst verder gaan stijgen. Overgewicht veroorzaakt veel ziektelast in de Nederlandse bevolking en daarom streeft het kabinet er naar om de verwachte toekomstige stijging tegen te gaan.

Uitgever(s): RIVM,

Download(s)

Toekomstige ontwikkelingen in overgewicht : inschatting effecten op de volksgezondheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wanda Bemelmans
Rudolf Hoogenveen
Monique Verschuren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

overgewicht
volksgezondheid