Visie & Beleidsplein

ReSpAct: Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl

onderzoeksrapportage deel III

(2017). ReSpAct: Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl: onderzoeksrapportage deel III. Groningen: Onderzoeksgroep ReSpAct.

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek ReSpAct. De rapportage is een uitgave van de Onderzoeksgroep ReSpAct en is uitgevoerd in opdracht van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (Stichting Special Heroes Nederland).

ReSpAct

Gekoppeld aan de landelijke implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is het wetenschappelijk onderzoek Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl (ReSpAct) opgezet om de resultaten van het programma op het niveau van de patiënten te evalueren.

Het onderzoek ReSpAct heeft daarmee de volgende hoofddoelstellingen:

  • Inzicht krijgen in het beloop van het sport- en beweeggedrag, gezondheidsbeleving en zorgkosten van deelnemers aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen tijdens en na afloop van het programma
  • Inzicht krijgen in de onderliggende werkingsmechanismen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen

De resultaten van het onderzoek ReSpAct kunnen in de toekomst gebruikt worden om het programma Revalidatie, Sport en Bewegen verder te optimaliseren. De ‘evidence-based’ inzichten vanuit het onderzoek ReSpAct kunnen daarmee bijdragen aan verbeteringen van de revalidatiezorg voor volwassenen met een lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte.

Doelstellingen rapportage deel I en II

In de eerste onderzoekrapportage van ReSpAct, gepubliceerd in april 2016, zijn de eerste onderzoeksresultaten van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen beschreven op het niveau van de patiënt. In deze rapportage is het beloop van het sport- en beweeggedrag, gezondheidsbeleving en het zorggebruik van deelnemers aan het onderzoek ReSpAct in de periode van revalidatiebehandeling tot 14 weken na het beëindigen van de revalidatiebehandeling beschreven. In de tweede rapportage, gepubliceerd in januari 2017, is inzicht verkregen in de onderliggende werkingsmechanismen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen op korte termijn (tot 14 weken na revalidatie).

Doelstellingen huidige rapportage (Deel III)

Met de huidige rapportage wordt inzicht gegeven in het beloop van het sport- en beweeggedrag, gezondheidsbeleving en zorgkosten van deelnemers aan het onderzoek ReSpAct in de periode van revalidatiebehandeling tot een jaar en na het beëindigen van de revalidatiebehandeling. Tevens wordt inzicht verkregen in de onderliggende werkingsmechanismen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen op lange termijn (tot 1 jaar na revalidatie). Met andere woorden: waarom wordt/blijft de ene patiënt wel actief en de andere niet? En welke programma- en patiëntkenmerken zijn hierin bepalend? De huidige en tevens laatste rapportage is daarmee het vervolg op de eerder gepubliceerde rapportages van ReSpAct.

Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpAct,

Download(s)

ReSpAct: Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl : onderzoeksrapportage deel III

Download PDF

ReSpAct: Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl : samenvatting van de onderzoeksrapportage deel III

Download PDF

ReSpAct: Nederlandse samenvatting van de bevindingen op organisatie- en patiëntniveau

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegprogramma's
gezondheidsbeleving
kosten
lichaamsbeweging
revalidatie