Visie & Beleidsplein

Sportagenda gemeente Hattem

Brouwers, J., & Ritzema, K. (2017). Sportagenda gemeente Hattem. Hattem: Gemeente Hattem.

Hoofdstuk 2 beschrijft de strategie van de Sportagenda, bestaande uit de missie, visie, algemene uitgangspunten en de rollen van de gemeente. In hoofdstuk 3 volgen de Sportagenda’s voor de verschillende doelgroepen, te weten de jeugd, volwassenen, senioren, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een beperking. De hoofdstukken 4 en 5 beschrijven vervolgens de visie van de gemeente op en het beleid ten aanzien van (maatschappelijke) sportverenigingen en buurtsportcoaches. Het subsidiebeleid wordt beschreven in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 geeft de financiële uitwerking van het nieuwe sportbeleid. Hoofdstuk 8 beschrijft tenslotte de voornemens ten aanzien van sportaccommodaties.

Uitgever(s): Gemeente Hattem,

Download(s)

Sportagenda gemeente Hattem

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Job Brouwers
Klaas-Jan Ritzema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
lokaal beleid
sportbeleid