Visie & Beleidsplein

Naar meer bruto nationaal sportgeluk?

verkenning van de rol van sport in geluk

Dool, R. van den, & Breedveld, K. (2017). Naar meer bruto nationaal sportgeluk?: verkenning van de rol van sport in geluk. Utrecht: Mulier Instituut.

Op verzoek van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut, met financiële steun van het ministerie van VWS, een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen sport en geluk. NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden streven, als onderdeel van het ‘transitietraject’, ernaar om duidelijker voor het voetlicht te brengen dat sport ertoe bijdraagt dat burgers zich goed voelen en positief gestemd zijn. Voor dit laatste is het begrip Bruto Nationaal Sportgeluk gemunt. Voor deze verkenning hebben de onderzoekers vooral gebruikgemaakt van de literatuur over geluk in het algemeen en over de combinatie van geluk en sport in het bijzonder. Daarnaast is her en der gebruikgemaakt van heranalyse van bestaand onderzoek voor de relatie tussen betrokkenheid bij sport en geluk. Het antwoord op de vraag hoe sport en geluk zich tot elkaar verhouden, is dat er zeker kansen liggen voor sport, maar dat sport zeker niet de belangrijkste factor is in deze én dat er nog veel (onderzoeks-) terrein braak ligt. Een bijkomende factor is dat de gelukbeleving in Nederland al erg hoog is (87% noemt zich gelukkig), dat de gelukbeleving in een mensenleven in het algemeen vrij stabiel is en wellicht niet heel makkelijk te beïnvloeden is.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Naar meer bruto nationaal sportgeluk? : verkenning van de rol van sport in geluk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

geluk
sportbeoefening
welzijn