Visie & Beleidsplein

Fit en gezond in Overijssel 2016

gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016

provinciale resultaten sport en bewegen

Vilsteren, M. van (2017). Fit en gezond in Overijssel 2016: gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016, provinciale resultaten sport en bewegen. Sportservice Overijssel.

In het najaar van 2016 is de landelijke gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen uitgevoerd. In Overijssel is dit gedaan door GGD IJsselland en GGD Twente. Bij de uitvoering van de monitor is samengewerkt met Sportservice Overijssel. Dit resulteerde in een uitbreiding van de vragenlijst met enkele specifieke vragen over sport en bewegen. Sportservice Overijssel kreeg de beschikking over een deel van de dataset en kon haar gegevens relateren aan factoren op het gebied van gezondheid en leefstijl. De gezondheidsmonitor is uitgevoerd in de 25 Overijsselse gemeenten, 14 in de regio Twente en 11 in de regio IJsselland. In totaal hebben bijna 32.000 inwoners aan dit vragenlijstonderzoek deelgenomen.

Uitgever(s): Sportservice Overijssel, GGD IJsselland, GGD Twente,

Download(s)

Fit en gezond in Overijssel 2016

Download PDF

Tabellenboek

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke van Vilsteren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beweegrichtlijn
Overijssel
burgerparticipatie
lichaamsbeweging
lidmaatschappen
sportbeoefening
statistische gegevens