Visie & Beleidsplein

Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2015)

rapportage onder de 71 gemeenten die het afgesproken aantal fte niet gerealiseerd hebben over 2014

Jong, M. de, Salomé, L., & Wajer, S. (2016). Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2015): rapportage onder de 71 gemeenten die het afgesproken aantal fte niet gerealiseerd hebben over 2014. BMC Onderzoek.

In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is eveneens afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks een landelijk beeld opgesteld, waarbij de verdeling van de combinatiefuncties over de sectoren onderwijs, sport en cultuur en sinds 2012 ook andere sectoren zoals welzijn, zorg en kinderopvang wordt gevolgd. De VNG heeft BMC Onderzoek de opdracht verleend deze monitor uit te voeren. In de monitor over 2014 bleek dat er 71 gemeenten zijn die het aantal fte’s waarvoor zij hebben getekend in de intentieverklaring en waarvoor zij ook de rijksbijdrage ontvangen, niet hebben gerealiseerd. Er is voor gekozen om deze groep van gemeenten te monitoren over het jaar 2015 en de overige gemeenten buiten beschouwing te laten. Een laatste, afsluitende monitor vindt plaats in het najaar van 2016, waarin de eindstand van de Brede Impuls Combinatiefuncties is opgemaakt.

Uitgever(s): BMC Onderzoek,

Download(s)

Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2015) : rapportage onder de 71 gemeenten die het afgesproken aantal fte niet gerealiseerd hebben over 2014

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Myrte de Jong
Lieke Salomé
Simon Wajer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Impuls brede scholen, sport en cultuur
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
cultuur
monitors
sport (algemeen)
sport en bewegen in de buurt