Visie & Beleidsplein

Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2015 (over 2014)

rapportage

7-meting eerste tranchegemeenten, 6-meting tweede tranchegemeenten, 5-meting derde tranchegemeenten, 4-meting vierde tranchegemeenten, 3-meting vijfde tranchegemeenten, 2-meting zesde tranchegemeenten, 1-meting zevende tranchegemeenten

Jong, M. de, & Wajer, S. (2015). Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2015 (over 2014): rapportage, 7-meting eerste tranchegemeenten, 6-meting tweede tranchegemeenten, 5-meting derde tranchegemeenten, 4-meting vierde tranchegemeenten, 3-meting vijfde tranchegemeenten, 2-meting zesde tranchegemeenten, 1-meting zevende tranchegemeenten. Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks een landelijk beeld opgesteld, waarbij de verdeling van de combinatiefuncties over de sectoren onderwijs, sport en cultuur en sinds 2012 ook andere sectoren zoals welzijn, zorg en kinderopvang wordt gevolgd. De VNG heeft BMC Onderzoek de opdracht verleend deze monitor uit te voeren. Onder de eerste tranchegemeenten zijn inmiddels acht metingen (gestart met een nulmeting) gehouden in de periode 2008 tot en met 2015. De tweede tranchegemeenten hebben aan zeven metingen meegedaan in de periode oktober 2009 tot en met begin 2015. De derde tranchegemeenten zijn in 2010 gestart en hebben inmiddels aan zes metingen meegedaan. De vierde tranchegemeenten hebben naast de nulmeting vier metingen ingevuld. De vijfde tranchegemeenten zijn in 2012 begonnen met de uitvoering van de impuls en hebben tot nu toe drie metingen ingevuld. De zesde tranchegemeenten zijn in 2013 van start gegaan en hebben twee metingen ingevuld. De zevende tranchegemeenten zijn in 2014 gestart en hebben dit keer hun eerste meting ingevuld. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten, BMC Onderzoek,

Download(s)

Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2015 (over 2014) : rapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Myrte de Jong
Simon Wajer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.