Visie & Beleidsplein

Sportimpuls, meting 2017

verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls projecten

Nieuwenhuis-Leijenhorst, M., Steenbergen, J., Scholten, V., & Ooms, L. (2017). Sportimpuls, meting 2017: verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls projecten. Ede: Kennispraktijk.

Dit betreft de vijfde rapportage over de Sportimpuls. Wederom hebben onderzoekers van het Mulier Instituut en Kennispraktijk kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen met de opzet en uitvoering van sport- en beweegactiviteiten die door de landelijke subsidieregeling mogelijk zijn gemaakt. Zowel lokale projectleiders en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit ronde 2014 en 2015 als experts betrokken bij verschillende onderdelen van de impuls zijn hiervoor gesproken aan de hand van (telefonische) interviews. In dit onderzoek is gekeken naar projecten uit de Sportimpuls regulier, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) en de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB). De volgende verbetersuggesties zijn geformuleerd: betrek de gemeenten en de buurtsportcoach nog actiever; zet meer in op monitoring en evaluatie; zorg dat het (vervolg)aanbod goed aansluit op de wensen en behoeften van de doelgroep; zorg voor goede en enthousiaste trainers en begeleiders, maak tipsheets met do’s en don’ts voor de verschillende impulsen.

Uitgever(s): Kennispraktijk, Mulier Instituut,

Download(s)

Sportimpuls, meting 2017 : verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls projecten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marja Nieuwenhuis-Leijenhorst
Johan Steenbergen
Vera Scholten
Linda Ooms

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
sport en bewegen in de buurt
sportimpuls
sportimpuls jeugd in lage inkomensbuurten (jilib)
sportimpuls kinderen sportief op gewicht (ksg)