Visie & Beleidsplein

Ontwikkeling sportdeelname naar leeftijd

factsheet 2017/15

Dool, R. van den (2017). Ontwikkeling sportdeelname naar leeftijd: factsheet 2017/15. Utrecht: Mulier Instituut.

Voor wekelijkse sportdeelname bestaat een groot verschil tussen leeftijden. Van de jeugd, zeker van kinderen rond de 10 jaar, beoefenen velen één of meer sporten. Voor ouderen boven de 65 jaar is dat fors minder. Deze ‘wet’ verandert geleidelijk in de tijd, zo blijkt uit dit factsheet. De cijfers wordt uitgediept door te kijken naar de opleiding per leeftijdsgroep. Toekomstig onderzoek kan uitwijzen of de afname van de sportdeelname van jongeren verband houdt met de komst van de smartphone en sociale media. Bij ouderen kan bij de waargenomen groei nog sprake zijn van een inhaaleffect. Pas in de jaren zestig zijn immers veel sportaccommodaties gebouwd en kwamen kinderen intensiever met sport in aanraking. De algemene stijging van het opleidingsniveau lijkt samen te hangen met de toename van de sportdeelname.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ontwikkeling sportdeelname naar leeftijd : factsheet 2017/15

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

factsheets
opleidingen
sportbeoefening
sporters
veroudering