Visie & Beleidsplein

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017

Lindert, C. van, Scholten, V., & Brandsema, A. (2017). Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017. Utrecht: Mulier Instituut.

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, dat veilig en toegankelijk is. Dit met als uiteindelijk doel om meer sportdeelname en een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren. Het programma SBB loopt tot en met 2018. Het realiseren van een passend sport- en beweegaanbod is een lokale verantwoordelijkheid. Het kabinet wil daar met het programma SBB een positieve bijdrage aan leveren. In deze rapportage gaan de onderzoekers in op de stand van zaken met betrekking tot de inzet van middelen, het proces en uitgevoerde activiteiten, de bereikte resultaten en de effecten van het programma. De impact van de Brede impuls combinatiefuncties is groot, is groeiende en heeft potentie om verder te groeien. Dit kan wanneer voor iedereen duidelijk is dat de regeling structureel is, de organisatiekracht van buurtsportcoaches nog beter wordt ingebed in het lokale beleid, het fenomeen buurtsportcoach verder aan bekendheid wint (met name in het sociale domein) en de buurtsportcoach zich als professie kan ontwikkelen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Vera Scholten
Anouk Brandsema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
buurten
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
lichaamsbeweging
monitors
overheidsbeleid
sport en bewegen in de buurt
sportimpuls