Visie & Beleidsplein

Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach

de buurtsportcoach als nieuwe professie

Lindert, C. van, & Brandsema, A. (2017). Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach: de buurtsportcoach als nieuwe professie. Utrecht: Mulier Instituut.

In dit bijlagenrapport beschrijven de onderzoekers de resultaten van het kwalitatieve onderzoek naar buurtsportcoaches (2017) voor zeven typen buurtsportcoaches. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie en opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties dat het Mulier Instituut en de sportkunde-opleidingen in 2016 en 2017 met subsidie van het ministerie van VWS hebben uitgevoerd. De resultaten van het volledige onderzoek, inclusief een meta-analyse van de beschrijvingen in dit bijlagenrapport, zijn te vinden in het evaluatierapport (Van Lindert, Brandsema, Scholten & Van der Poel, 2017). Op basis van de diverse deelstudies naar typen buurtsportcoaches, beantwoorden de onderzoekers in dit bijlagenrapport onderzoeksvraag vier van het evaluatieonderzoek: hanteren buurtsportcoaches specifieke al dan niet onderbouwde aanpakken voor doelgroepen en wat zijn de lokale opbrengsten van de inzet? De onderzoekers zijn met de buurtsportcoach in dialoog gegaan over zijn of haar werk, met oog voor de diversiteit en uitdagingen in zijn/haar dagelijkse praktijk. Ze maakten bij de interviews onderscheid in buurtsportcoaches naar doelgroep, omdat ze concludeerden dat de manier van werken per doelgroep verschilt.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach : de buurtsportcoach als nieuwe professie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Anouk Brandsema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
beweegstimulering
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
sport en bewegen in de buurt