Visie & Beleidsplein

Beweeg- en sportvisie 2017-2021 Gooise Meren

(2017). Beweeg- en sportvisie 2017-2021 Gooise Meren. Bussum: Gemeente Gooise Meren.

In deze nota staan de missie, doelstellingen en ambities benoemd die de koers gaan bepalen. De missie luidt als volgt: “De gemeente Gooise Meren draagt bij aan een duurzame en toegankelijke beweeg- en sportinfrastructuur voor haar inwoners, stimuleert (sportief) bewegen van kwetsbare inwoners en ondersteunt (sport)aanbieders tot betrokken en vitale organisaties.”

Om bovenstaande missie te kunnen bewerkstelligen neemt de gemeente de komende jaren diverse rollen op zich:

  • Faciliteren: Om alle inwoners de gelegenheid te geven om te sporten en/of bewegen draagt de gemeente bij aan voldoende, kwalitatief goede, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties en een sportieve buitenruimte.
  • Ondersteunen: Inwoners die zelf (nog) niet in de gelegenheid zijn om te gaan sporten/bewegen of door barrières geen aansluiting vinden bij de sport, worden door de gemeente ondersteund bij het maken van een keuze en/of de toeleiding naar sportaanbod. Sportverenigingen hebben een belangrijke rol binnen de gemeente. De gemeente waardeert de inzet van sportverenigingen zeer en ondersteunt hen daarom door middel van kennisdeling en informatievoorziening.
  •  Stimuleren: De gemeente wil stimuleren dat (sport)aanbieders, die zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol, meer sport-/beweegaanbod gaan aanbieden aan inwoners die zelf (nog) niet in de gelegenheid zijn om te gaan sporten/bewegen of door barrières geen aansluiting vinden bij de sport.
  • Verbinden: De expertise en kennis, aanwezig bij onze sportaanbieders, (sport)organisaties en de gemeente, is groot en veelzijdig. Het maken van goede verbindingen zorgt voor kennisdeling, met als doel het kwaliteitsniveau van de sport binnen de gemeente te verhogen.
  • Inspireren: Inspirerende voorbeelden bieden hoop en toekomst. De gemeente wil inspirerende voorbeelden gebruiken om meer inwoners te enthousiasmeren en stimuleren om te gaan sporten/bewegen.

In deze nota worden drie thema’s benoemd:

  1. Beweeg- en sportstimuleringsbeleid,
  2. Sportinfrastructuur en
  3. Toppers en evenementen.

it zijn de drie primaire thema’s die binnen de beweeg- en sportvisie vallen. Er is bewust voor gekozen de thema’s zwemonderwijs en beweegonderwijs niet in deze visie op te nemen.

Uitgever(s): Gemeente Gooise Meren,

Download(s)

Beweeg- en sportvisie 2017-2021 Gooise Meren

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid