Visie & Beleidsplein

Zet je gemeente in beweging

5 bouwstenen voor een sterk lokaal sportbeleid

Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) (2017). Zet je gemeente in beweging: 5 bouwstenen voor een sterk lokaal sportbeleid. Sint-Niklaas: Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw.

In Vlaanderen zijn op 14 oktober 2018 gemeenteraadsverkiezingen.

In aanloop naar deze verkiezingen presenteert ISB vijf bouwstenen met concrete suggesties voor een sterk lokaal sportbeleid. Stuk voor stuk sluiten ze aan bij actuele bestuurlijke, maatschappelijke en sportieve tendensen. De bouwstenen kunnen de basis vormen voor het luik sportbeleid in het bestuursakkoord of voor het meerjarenplan van de gemeente. Tegelijkertijd bieden ze de ruimte om ze volledig op maat van de eigen situatie in te vullen.

Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw,

Download(s)

Zet je gemeente in beweging : 5 bouwstenen voor een sterk lokaal sportbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
gemeenten
sportbeleid