Visie & Beleidsplein

Bijlage 1 bij: instelling(sbesluit) en onderzoeksopdracht onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (2016). Bijlage 1 bij: instelling(sbesluit) en onderzoeksopdracht onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Dit document beschrijft de onderzoeksopzet van het onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport, opgesteld door de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Uitgever(s): Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport,

Download(s)

Bijlage 1 bij: instelling(sbesluit) en onderzoeksopdracht onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
normen en waarden
onderzoeken
seksueel grensoverschrijdend gedrag
sport (algemeen)