Visie & Beleidsplein

Sportnota gemeente Waterland 2017

(2017). Sportnota gemeente Waterland 2017. Waterland: Gemeente Waterland.

De Sportnota gemeente Waterland 2017 is een vervolg op de nota Sport en bewegen 2011-2015. Deze Sportnota is in 2015 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste voorgenomen zaken gerealiseerd zijn. De evaluatie is aanleiding om de Sportnota te actualiseren, maar de uitgangspunten van het sportbeleid en het accommodatiebeleid behoeven geen bijstelling. 

Uitgever(s): Gemeente Waterland,

Download(s)

Sportnota gemeente Waterland 2017

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid