Visie & Beleidsplein

Stimuleringsregeling breedtesport

advies over projectaanvragen van gemeenten

Smets+hover+adviseurs (2001). Stimuleringsregeling breedtesport: advies over projectaanvragen van gemeenten. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Directie Sport.

Publieksversie van het adviesrapport door Smet+Hovers+adviseurs in opdracht van het Ministerie van VWS omtrent de gemeentelijke projectaanvragen in het kader van de breedtesportimpuls die door de gemeenten in het jaar 2001 zijn ingediend. Het rapport bevat een bijlage met een overzicht van de inhoud van de afzonderlijke deelprojecten voor 2001. De opbouw van de rapportage is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de aanvragen op gemeenten op hoofdlijnen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan hoe de advisering over de projectaanvragen tot stand zijn gekomen. In hoofdstuk 4 gaat de aandacht uit naar opvallende ontwikkelingen in de aanvragen en wordt stilgestaan bij enkele interessante aanpakken.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Directie Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Smets+hover+adviseurs

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesportimpuls
gemeenten
sportstimulering
subsidies