Visie & Beleidsplein

Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021

Dulk, R den, & Bosma, L. (2017). Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021. Heerenveen: Sport Fryslân.

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO gemeenten) werken op verschillende beleidsvelden samen, onder andere op het terrein van sport en bewegen. Ze erkennen het belang van sport en bewegen voor haar inwoners. Omdat de visie in de kadernota ‘Sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2009 – 2015’ op onderdelen is verouderd, is het noodzakelijk om aan de hand van actuele inzichten de sport- en beweegvisie opnieuw vorm te geven. Deze visie biedt ruimte om 1) samenwerking tussen gemeenten onderling, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties te intensiveren en uit te bouwen, 2) in te spelen op maatschappelijke trends en ontwikkelingen, 3) politieke ambities te realiseren. 

Uitgever(s): Sport Fryslân,

Download(s)

Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco den Dulk
Lammert Bosma

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid