Visie & Beleidsplein

Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2017 (over 2017)

rapportage

9-meting eerste tranchegemeenten, 8-meting tweede tranchegemeenten, 7-meting derde tranchegemeenten, 6-meting vierde tranchegemeenten, 5-meting vijfde tranchegemeenten, 4-meting zesde tranchegemeenten, 3-meting zevende tranchegemeenten, 2-meting achtste tranchegemeenten, 2-meting negende tranchegemeenten, 1-meting tiende tranchegemeenten

Wajer, S., Salomé, L., & Heuvel, A. van den (2017). Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2017 (over 2017): rapportage, 9-meting eerste tranchegemeenten, 8-meting tweede tranchegemeenten, 7-meting derde tranchegemeenten, 6-meting vierde tranchegemeenten, 5-meting vijfde tranchegemeenten, 4-meting zesde tranchegemeenten, 3-meting zevende tranchegemeenten, 2-meting achtste tranchegemeenten, 2-meting negende tranchegemeenten, 1-meting tiende tranchegemeenten. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt bij voorkeur jaarlijks een landelijk beeld opgesteld, waarbij de verdeling van de combinatiefuncties over de sectoren onderwijs, sport en cultuur en sinds 2012 ook andere sectoren zoals welzijn, zorg en kinderopvang wordt gevolgd. De VNG heeft BMC Onderzoek de opdracht verleend deze monitor uit te voeren. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Dit verslag is een weergave van de 9-meting van de eerste tranchegemeenten, van de 8-meting van de tweede tranchegemeenten, van de 7-meting van de derde tranchegemeenten, van de 6-meting van de vierde tranchegemeenten, de 5-meting van de vijfde tranchegemeenten, de 4-meting van de zesde tranchegemeenten, de 3-meting van de zevende tranchegemeenten de 2-meting van de achtste en negende tranchegemeenten en de 1-meting van de tiende tranchegemeenten. In de voorliggende monitor is gekeken naar de output van de Brede Impuls Combinatiefuncties. Dat wil zeggen het aantal gerealiseerde formatieplaatsen en de verdeling van deze formatieplaatsen over de verschillende sectoren.

Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), BMC Onderzoek,

Download(s)

Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2017 (over 2017)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Simon Wajer
Lieke Salomé
Annelieke van den Heuvel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Impuls brede scholen, sport en cultuur
buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
monitors