Visie & Beleidsplein

Ruimte voor buitensport in Nijmegen

Schadenberg, B., & Hoekman, R. (2017). Ruimte voor buitensport in Nijmegen. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Nijmegen wil voor de ontwikkeling van de nota buitensportaccommodaties over een helder toekomstperspectief op de behoefte aan buitensportaccommodaties in de gemeente beschikken. Daarbij gaat de aandacht uit naar de normatieve knelpunten in het aanbod van buitensportaccommodaties en naar de mogelijkheden voor herinrichting van sportpark Staddijk, conform het coalitieakkoord 2014-2018. Bij dit onderzoek is gebruikgemaakt van planningsnormen en richtlijnen die zijn vastgesteld door VNG, de betreffende sportbonden en koepelorganisatie NOC*NSF. Deze richtlijnen zijn afkomstig uit het Handboek Sportaccommodaties. Om te bepalen hoe de behoefte van de sportverenigingen zich naar de toekomst toe ontwikkelen, is gebruikgemaakt van meerdere trendcalculaties uitgaande van geprognotiseerde bevolkingsontwikkelingen, of van de historische landelijke ontwikkeling van de betreffende sporttak, of van de historische ledentalontwikkeling van de betreffende sportvereniging. De basisgegevens voor dit onderzoek zijn aangeleverd door of gevalideerd door de betreffende sportverenigingen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor buitensport in Nijmegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Björn Schadenberg
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
buitensportaccommodaties
gemeentelijk beleid
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur
toekomst